Praktisk

Hva kan du bidra med?

Enkle tiltak for deg som er medlem:

Meld fra om adresseendring!
Vi bruker mye penger på å sende ut kontingenter, og ofte er det mange som kommer i retur. Da må vi bruke tid på å lete opp ny adresse og sende faktura ut på nytt. Hjelp oss å spare tid og penger – meld fra om adresseendring.

Si fra om du vil melde seg ut
Dette er selvfølgelig ikke noe vi oppmuntrer til, men noen ganger melder folk seg ut av forskjellige grunner. Ofte lar man da bare være å betale, og regner med at hintet blir tatt. Så enkelt er det dessverre ikke. Vi sender ut faktura i januar også en runde med purringer i sommermånedene. Medlemmer som har meldt seg ut (uten å varsle oss) koster oss mye penger på porto. Send oss en mail om du ikke lenger ønsker å stå som medlem.

Si ja til faktura på mail
Vi skal begynne å sende kontingentene ut på mail til de som sier jatakk til dette. Som nevnt tidligere – dette vil spare organisasjonen mye penger som vi mye heller vil bruke til aktivt arbeid for kattene. Send oss en mail og si jatakk til kontingent på mail.

Verv en venn!
Sammen er vi sterke :)

Henge opp plakater og spre informasjon

Loppemarked
vi har 2 loppemarked og en Martna-stand som er ganske store arrangementer i året der vi alltid trenger folk som kan bidra med diverse.

Ha litt tålmodighet – Vi er en frivillig organisasjon som til stadighet er avhengige av mennesker som bruker av sin fritid. Vi er ikke så mange, men vi har til gjengjeld mye å gjøre. Noen ganger har vi ikke kapasitet til alt, så vær litt tålmodig. Om vi glemmer noe, si fra!