Bli brakkesteller

”Brakka” er navnet på Dyrebeskyttelsen Norge, avdeling Trondheim og omegns mottakssenter for dyr. Her bor mange av kattene vi tar inn mens vi prøver å finne eier eller et nytt hjem.

Brakka og beboerne der trenger daglig stell. Det å utføre brakkestell vil si at man vasker gulv, tørker støv, vasker tepper og dokasser, gir mat og drikke, medisinerer samt koser og leker med kattene.

Det er en stor jobb som faktisk tar 3-4 timer, men det er også veldig givende og koselig. Denne jobben gjøres av frivillige medlemmer som jevnlig stiller opp.

Brakka

Kan du tenke deg å hjelpe oss og dyrene med brakkestell, ta kontakt med oss.
Du må være fylt 18 år for å ha ansvar for brakkestell alene.