Annet arbeid

Vi har jevnlig stand i Trondheim sentrum hvor vi profilerer Dyrebeskyttelsens sak, verver medlemmer, selger t-skjorter og effekter. Dette foregår vanligvis på lørdager. For øvrig blir det delt ut informasjon ved ulike arrangement i fylket, i tillegg til markering av faste dager som ”Dyrenes dag” og ”Forsøksdyrenes Dag”. Det er til en hver tid vår kapasitet som avgjør hvor høyt aktivitetsnivået blir.

Kan du tenke deg å stå på stand for Dyrebeskyttelsen så ta kontakt med oss. Vi arrangerer 2 loppemarked i året, vår og høst og trenger hjelp da dette er veldig ressurskrevende. Vi har også Martna i slutten av Juni med stand og lynlotteri.

Andre praktiske oppgaver som vi gjør, er å betjene telefon og epost, gi råd/veiledning, praktisk hjelp til dyr (i nød) / bringe dyr til og fra veterinær, stelle dyr, omplassere dyr, jobbe for å skaffe flere gode permanente hjem til ulike dyr som er blitt hjemløse.

Julemesse

For øvrig har vi kontakt / samarbeid med andre organ, bl.a. Mattilsyn og Dyrevern i ulike kommuner, da en del saker omhandler vanskjøtsel / mishandling av dyr. Dette er oppgaver som krever litt mer erfaring og rutine og som man kan få etter å ha vært med en stund.

Ta kontakt for mer informasjon