Mikrochipavlesere

Alle veterinærer har mikrochipavleser. I tillegg har Dyrebeskyttelsen Norge, avdeling Trondheim og omegn plassert ut slike avlesere rundt om i Trondheim. Du kan få sjekket om et dyr er id-merket med mikrochip på blant annet følgende steder:

Informasjon om mikrochip

Selv om mange veterinærer fortsatt øretatoverer katter er det i dag stadig flere som id-merker med mikrochip. Alle hunder som id-merkes blir merket på denne måten. Denne chipen plasseres under huden på halsen eller nakken og må avleses med en spesiell leser(skanner).

Dyrebeskyttelsen Norge får i tillegg tatovert ID i øret på alle katter som de id-merket med mikrochip før omplassering, nettopp for at folk skal kunne se at katten er merket.

Dette praktiseres også av enkelte veterinærer, men ikke av alle.
En katt som ikke har tatovering i øret kan altså likevel være id-merket med mikrochip.

Dyr som er id-merket(med øretatovering eller mikrochip) er registrert med eierinformasjon i et nasjonalt dyreregister. Se www.dyreidentitet.no