Våre dyr

fant dyr som er reserverte

Dette er siden for de dyrene som er så heldig at noen ønsker å gi dem et nytt hjem. Når vi får inn et hjemløst dyr søker vi først etter dyrets eier. Dersom eier ikke melder seg søker vi etter et nytt hjem til dyret, og da er det mulig å reservere dyret hos oss.

En reservasjon betyr altså at noen ønsker å gi dyret et nytt hjem og at dyret er holdt av til denne personen. Dyret vil stå som reservert til prøvetiden er over, og dyret er omplassert til et nytt hjem