Våre dyr

Velg hvilke dyr du vil se til venstre, dyr som er på brakka er de som trenger nye hjem.

Vi har begrenset kapasitet på kattebrakka på Sluppen hvor det kun er plass til 15 katter. Det betyr at hvis vi skal kunne hjelpe flere dyr og andre dyrearter må vi ta i bruk midlertidige hjem i påvente av at de skal få seg nye permanente hjem.

For å kunne adoptere et dyr fra oss må du skrive under på en kontrakt der det blant annet står at du skal behandle dyret i henhold til Dyrevernsloven, og gi det et godt hjem. Du har ikke anledning til å drive avl på dyret , og må overholde de bestemmelsene vi har satt for at du skal kunne adoptere et dyr fra oss. Dette er for at dyret skal få en best mulig start på sitt nye liv.

Vi er en frivillig organisasjon som ikke får noen form for støtte, fra verken stat eller kommune. Alle pengene vi driver organisasjonen med får vi fra våre støttemedlemmer, gaver og donasjoner, og ulike arrangement i egen regi som stander og loppemarked.
Den største utgiftsposten vår er veterinærutgifter, da alle dyrene vi tar inn får den hjelpen de trenger til å bli frisk.

Alle våre katter over 6 måneder blir kastrert/sterilisert, id-merket med chip i nakken og får tatovert bokstavene ID i øret. De blir vaksinert 2 ganger (hvis vi har de inne over 1 måned), og får 1-3 ormekurer.
For hunn - og hannkatter over 6 måneder tar vi et omplasseringsgebyr på kr 700,- .

Alle våre kattunger er klare for sitt nye hjem når de er 12 uker gammel. De er da blitt vaksinert, merket med chip i nakken, og har fått 4-5 ormkurer. De skal tatoveres i øret med bokstavene 'ID' og kastreres/steriliseres når de er 6 måneder gammel, noe som er blir ditt ansvar som kattens nye eier. Kattungene skal holdes inne til de er 6 måneder gamle, ( og ferdig kastrert)

For kattunger tar vi et omplasseringsgebyr på kr 350,-.

Kaniner og marsvin blir sterilisert/kastrert og id-merket med chip i nakken.
For disse tar vi 500,- , da det er et kostbart inngrep å gjøre på smådyr.

Gnagere og andre burdyr tar vi et omplasseringsgebyr på 350,- for.

Vi har dessverre ikke kortautomat på brakka, så ta med kontanter.

Vi i Dyrebeskyttelsen Trondheim mener at katter må få lov til å være katter. De har behov for å være utendørs for å få utløp for sine naturlige instinkter. Dette betyr at alle kattene vi adopterer bort skal ha tilgang til utemuligheter i trygge omgivelser (lite trafikkert området). Det er i svært få tilfeller at våre katter ikke trenger utemuligheter, da grunnet helse, alder eller lignende. Dette står da spesifisert i teksten på dyrene under 'dyr vi har'.

Ta en titt på våre flotte dyr som ønsker seg nye hjem, under 'våre dyr', 'brakka/midlertidige hjem'.

Du kan du besøke våre dyr på kattebrakka. Hvis du ønsker å melde din ankomst, eller du vil hilse på noen av våre flotte dyr i midlertidige hjem ring oss på telefonnr 95 22 52 75 Eller e-post post@dyrebeskyttelsen-trondheim.no